Resimli Sözler

Çek bakışIarını gözIerimden aşk bu şeytan doIdurur

Category: Resimli Sözler

Downloand
Shaare:
♥ Relatest♥
Love Quotes